Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

2019.gada saiešanas

Brāļu draudzes misija 2019.gadā

12. janvāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

25. - 27. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

9.februāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

22. - 24. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

9. marts, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

23. marts, 00.00 - 13.00 - Latvijas lūgšanas diena starptautiskajā hernhūtiešu sadraudzībā par Brāļu draudzi Latvijā, Eiropā un pasaulē

5.aprīlis, 10.30 -  Brāļu draudzes diena Jaunklidzī (Strenču novads)

6,aprīlis 7.30 - Rīgas draudzības ekskursija uz Kurzemi

13. aprīlis, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

19.aprīlis 17.00, - Lielā piektdiena.  Kristus ciešanu gājiens no Blomes uz Riņģu saiešanas namu

21.aprīlis,,- 6,00 Augšāmcelšanās  saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā) Aivara Ozoliņa vadībā (tel.20343480)

26. - 29. aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

11.maijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

17.00, -  svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

1.jūnijs, - 10.00 talka un Bērnu svētki Riņģu saiešanas namā

7.jūnijs, 10.30 Brāļu draudzes diena Inešos

8. jūnijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

16.00 - dziedāšanas svētku diena Dikļos

9.jūnijs,, - Svētā Gara diena, 

12.jūnijs,  - reformācijas sākuma diena Latvijā

14.jūnijs, izlaidums Kristiāna Dāvida skolā

21.-24.jūnijs - somu lestadiāņu apciemojums Lahti

8.-13..jūlijs, - Rīgas draudzība Mazirbē, rekolekcijas 

15.-20.jūlijs, –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Liepnā

26. - 29.jūlijs, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

27.jūlijā, 20.00, -  koncerts Riņģu saiešanas namā

17.augusts, 12.00  Riņģu saiešanas kambara 140 gadadienas svētki

6. - 8. septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

21.septembris, 10.30  Brāļu draudzes diena Āraišu mācītājmuižā

20. – 23.septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Latgalē 

28.septembris, 7.00 -  7.30 - Rīgas draudzības ekskursija uz Latgali

12.oktobris, 12.00  Pļaujas svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

18. novembris,–  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

29. novembris – 2.decembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

30.novembris, 15.30 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība Āraišos 

8.decembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

14.decembris, 10.30 -  Brāļu draudzes diena Gramzdā, Priekules novadā

 21.decembris, 12.00 – eglīte Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

 

*******

Rīgas draudzības bībeles kopīga lasīšana ik trešdienu, 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

 

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.

tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261

Rīgas Jērakalna (atmodas) atbildīgais, Aivars Ozoliņš, tel. 20343480

Rīgas draudzība, Vija Auriņa tel. 26394710, Zane Brauere 26167621

Kopīga Svēto rakst lasīšana trešdienās 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

kšķiles draudzība, Maija Frīdberga tel.28708642, Lauma Palmbaha tel.29274111

Airītes draudzība, Pēteris Stumburs tel. 29503503

 

 

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja:

 "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi. Un slavēts lai ir Visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

1.Moz. 14. 18. -20.

 

 

 

   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija