Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

Smiltene

Detaļas

Brāļu draudzes Smiltenes saiešana ir iesvētīta 2010.gadā un atrodas privātmājas pirmajā stāvā.
Smiltene ir sens Latvijas garīgās dzīves centrs, tā ir izteikti latviska un hernhūtiskām tradīcijām bagāta.

Arnis Dāmis sludina evaņģeliju. Viņš ir Smiltenes un Riņģu saiešanu garīgais vadītājs.

   

Ziedojumi  

Sabiedriskā labuma organizācija

Brāļu draudzes misija

Swedbank

LV58HABA0551000861497

   
© Brāļu draudzes misija