Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

2016.gada saiešanas

Brāļu draudzes misija 2016.gadā

9. janvāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

16. janvāris, 10.30 - Brāļu draudzes saiešana un zinātniska konference par hernhūtiešu rokrakstiem un devumu Latvijai (visas dienas garumā, augstākajā un pirmajā stāvā)

22. - 25. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

1. februāris, 14.00 – Rīgas draudzība

6.februāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

7.februāris, 13.00 - sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā 

10.februāris, - Pelnu trešdiena

19. - 21. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

5. marts, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

6. marts, 14.00 – Rīgas draudzība

13.00 - sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

17,marts, 14.00  - "Latvija vakar, šodien rīt.", G.Ceipes lekcija Jēkabpils rajona pedagogiem

22. marts, 00.00 - 13.00 - Latvijas lūgšanas diena starptautiskajā hernhūtiešu sadraudzībā par Brāļu draudzi Latvijā, Eiropā un pasaulē

27.marts, - Augšāmcelšanās

05.30 - 06.30. -  Augšāmcelšanās gaviles, dziesmas, pateicība Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā)

11.00 – svētku sadraudzības dievkalpojums Riņģos

2. - 7. aprīlis, Brāļu draudzes bīskapa Folkera Šulca vizīte Latvijā

2. aprīlis, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

3.aprīlis, 13.00 - sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

12. aprīlis, 14.00 – Rīgas draudzība

15. - 21.aprīlis,  ekskursija "Senās un atjaunotās Brāļu draudzes saknes Hernhūtē un Čehijā"

22. - 25. aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

1.maijs, 14.00 – Rīgas draudzība

7.maijs, lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

15.maijs, - Svētā Gara diena

13.00 - sadraudzības svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

21.maijs, 11.00 - talka Riņģu saiešanas namā un Ķikuļu Jēkaba pieminekļa atklāšana

21. - 28. maijs, Eiropas Brāļu draudzes sinode Bad Boll, Vācijā

4. jūnijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

5.jūnijs, 13.00 - sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

10.jūnijs, baznīcu nakts Riņģos

11.jūnijs, izlaidums Kristiāna Dāvida skolā

12.jūnijs, 14.00  - Rīgas draudzība

19. - 25.jūnijs - somu lestadiāņu apciemojums Lahti

2.jūlijs, 11.00 – Riņģu kambara svētki

3. jūlijs, 14.00 – Rīgas draudzība

11. - 16.jūlijs, - Rīgas draudzība Mazirbē, gatavošanās sadraudzības dienām

18. -  23.jūlijs, –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Skaistkalnē

7.augusts, 13.00 - sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

17.augusts 18.30 - lekcija - diskusija par Brāļu draudzi un Latviju, Rīgas Brāļu draudzes nams 

26. - 29. augusts, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

augusts, 19.00 - lūgšanas saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā)

4. septembris, 14.00  - Rīgas draudzība

13.00 - sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

9.septembrī, 12.00 - Ķikuļu Jēkaba pieminekļa atklāšana Blomē, Smiltenes novadā

10.septembris,10.30, - Brāļu draudzes diena Rīgas Lielajos kapos, Augšāmcelšanās baznīcā un tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri

24.septembris, 7.00 - Rīgas draudzības ekskursija uz Ziemeļvidzemi

16. - 18. septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

8,oktobris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

1. - 4.novembris, Pasaules Brāļu draudzes sekretāra, Dr.Jorgena Boitlera (Dānija) vizīte

6.novembris, 14.00  - Rīgas draudzība

12.novembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

18. novembris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana –  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

25. - 28. novembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

26. novembris, 15.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība

9.decembris, latviešu ieslodzīto apmeklējums Meltapes cietumā, Stambulā

10.decembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

11.decembris, 11.00 -  misija Stambulā, latviešu Ziemassvētku dievkalpojums Galatas Armēņu baznīcā

 17.decembris, 15.00 – eglīte Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

31.decembris, 16.00 - gada noslēguma dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

 

*******

Rīgas draudzības bībeles kopīga lasīšana ik trešdienu, 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

 

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.

tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261

Rīgas Jērakalna (atmodas) atbildīgais, Aivars Ozoliņš, tel. 20343480

Rīgas draudzība, Vija Auriņa tel. 26394710, Zane Brauere 26167621

Kopīga Svēto rakst lasīšana trešdienās 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

www.sadraudziba.com

Ikšķiles draudzība, Maija Frīdberga tel.28708642

 

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja:

 "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi. Un slavēts lai ir Visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

1.Moz. 14. 18. -20.

 
   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija