Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

2015.gada saiešanas

Brāļu draudzes misija 2015.gadā

12.janvāris, lūgšanu sapulce par atmodu Ogrē

16. - 18. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

1. februāris, 14.00 – Rīgas draudzība

7.februāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

14. februāris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana 

22.februāris, 13.00,  grāmatas "Dieva tautas dzimšana. Latvieši." atklāšana Konstantinapolē

20. - 22. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

27.februāris,16.00, grāmatas "Dieva tautas dzimšana. Latvieši." atklāšana Smiltenē

1. marts, 14.00 – Rīgas draudzība

14. marts, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

21. marts, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola

22. marts, Latvijas lūgšanas diena par Brāļu draudzi Eiropā un pasaulē

4. aprīlis, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

6. aprīlis, 13.00 – Lieldienu svētku saiešana Riņģos

9. - 12.aprīlis, Stokholmas Brāļu draudzes vadītāja Klāsa Lindberga vizīte

12. aprīlis, 14.00 – Rīgas draudzība

18. aprīlis, 08.00 – skolotāju ekskursija uz Ziemeļvidzemi

24. - 27 aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

2.maijs, 16.00 - saruna par grāmatu "Dieva tautas dzimšana. Latvieši." Rojas draudzes namā.

3.maijs, 14.00 – Rīgas draudzība

9.maijs, 11.00 - talka Riņģu saiešanas namā

16.maijs, lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

16.maijs, atmodas lūgšanas sapulce Valmierā

23.maijs, 11.00 - Brāļu draudzes diena Krīpēnu saiešanā (Pārgaujas novads)

24.maijs, - Svētā Gara diena

11.00 - Vasarsvētku saiešana Riņģu kambarī

5.jūnijs, 19.30 - lekcija par Brāļu draudzes kustību Rīgas Reformātu baznīcā. Baznīcu nakts.

6. jūnijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

4. - 7.jūnijs - Hernhūtes brāļu apmeklējums un sarunas par sadraudzības nākotni

12.jūnijs, izlaidums Kristiāna Dāvida skolā

14.jūnijs, 14.00  - Rīgas draudzība

19. - 25.jūnijs - somu lestadiāņu apciemojums Lahti

5. jūlijs, 14.00 – Rīgas draudzība

11. jūlijs, 11.00 – Riņģu kambara diena

13. - 18.jūlijs, - Rīgas draudzība Mazirbē, gatavošanās sadraudzības dienām

20. -  25.jūlijs, –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Lēdmanē

10. - 18.augusts, - Eiropas Brāļu draudzes jauniešu tikšanās Berlīnē

28. - 31. augusts, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

29.augusts, 19.00 - lūgšanas saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā)

6. septembris, 13.00  - dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

6. septembris, 14.00  - Rīgas draudzība

19.septembris, 7.00 - Rīgas draudzības ekskursija uz Igauniju, Peipusa ezeru

26. septembris, 12.00 – saiešana Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

25. - 27. septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

3.oktobris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

4.oktobris, 13.00 - Pļaujas svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

11.oktobris, 15,00 - Latvijas diena Stokholmas Brāļu draudzē, Sibilygatan 19

19. - 26. oktobris - Brāļu draudzes kopēju ģimeņu konference Holandē

1.novembris, 13.00 -  dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

1.novembris, 14.00  - Rīgas draudzība

11. novembris, 14.00 - Ķikuļu Jēkaba piemiņas svētbrīdis Riņģu saiešanas namā

11. novembris, 16.00 - Ķikuļu Jēkaba piemiņas konference Smiltenes kultūras centrā

14. novembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

21. novembris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana –  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

27. -30. novembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

28. novembris, 15.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība Baldonē

5.decembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

5. - 9, decembris misija Turcijā

6. decembris, 13.00  - dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

19. decembris, 12.00 – svētku saiešana Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

24.decembris.18.00  - Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

 

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576, 28446787

http://sadraudziba-ringi.mozello.lv/

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.

tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261

Rīgas Jērakalna (atmodas) atbildīgais, Aivars Ozoliņš, tel. 20343480

Rīgas draudzība, Vija Auriņa tel. 26394710, Zane Brauere 26167621,

www.sadraudziba.com

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja:

 "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi. Un slavēts lai ir Visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

1.Moz. 14. 18. -20.

   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija