Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

2011. gada lozungs

Detaļas

2011. gada lozungs

 

     „Ļaunums lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu.”

     

      Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 12; 21

      

 

      

      

      Nu jau kuru gadu dzīvojam apstākļos, kad šķiet ļaunums gūst nemitīgu uzvaru. Mēs to saucam par krīzi. Tik daudz nelaimīgu cilvēku, katram savs stāsts un sāpe. Vairāk vai mazāk šie stāsti saistīti ar norisēm sabiedrībā – bezdarbs, parādsaistības, emigrācija, dvēseles pārdzīvojumi grauj arī veselību. 

      Veidojās paradokss. Šis ir ļoti pārticis laikmets, nav nedz karu, nedz kādu citu postījumu, baudām plašas demokrātiskas brīvības, ieskaitot ticības brīvību. Mūsu senču dzīves ārējās norisēs bijušas  nesalīdzināmi grūtākas. Un tomēr šķiet viņi bija, pat uzdrošināšos teikt, laimīgāki. 

      Kas gan ir noticis? Daudzās  individuālās dvēselēs, kas kopā liktas veido sabiedrību ir apdzisis prieks, cerība, miers. Tas ir sarucis, gājis mazumā. Un tukšs jau nekas nepaliek, kaut kas ir nācis vietā. Un tas „kaut kas” arī ir vainīgs pie tā saucamās krīzes. Krīze ir cilvēkos. Ļaunums mūs uzvar. Tas ir ciets nejūtīgs, bez žēlastības. Citu viņš pieviļ un pārņem, daudzus salauž, noslāpē prieka un cerības gaismu.

      Kā melna mēma siena ļaunums pārņem sirdi, lai garīgām saitēm cilvēku adoptētu par savu - ļaunuma bērnu. Šī traģiskā saite atsevišķos cilvēkos un visā tautā ieved netaisnību, bezcerību, nevarības un paša liekuma sajūtu, depresiju, asaras. Turklāt, šāda gara saistīti cilvēki var ieņemt arī pasaulīgi spožus amatus, bet tomēr viņi ir nelaimīgi, jo viņos mīt ļaunums, kas nozīmē, ka viņos nav patiesības. 

      Mīļie evaņģēliskās ticības un Kristus pestīšanas prieka brāļi un māsas, tā nav mūsu daļa. Mūsu daļa ir uzvarētāju pusē. Tur, kur Jēzus Kristus mūs ar savām nevainīgām asinīm mūs ir atpircis no jebkādas ļaunuma varas mūsu dvēselēs. 

      Mēs jau esam atpirkti! Mūsu glābšana, pestīšana jau ir notikusi. Un tava dvēsele, tu pats, piederēsi tam, kam sevi atdosi. 

      Ja daudzi cilvēki uzvarēs ļaunumu savās dvēselēs, tautā arvien spilgtāk atmirdzēs Dieva mīlestības un taisnīguma likumi. 

      Iededzini Kristus gaismu savā sirdī! Neļauj to apdzēst. Tas ir Dieva Svētā Gara darbs, ka tu esi patiess, labs, harmonisks un krietns cilvēks depresīvā sabiedrībā. Tavai dvēselei jābūt kā dzīvības ūdens gultnei, kur veldzē tuksnesī izkaltušos un novārgušos.

      Nāk atkal jauna diena un gaisma tik viegli, maigi un ar labu uzvar tumsu.

      „Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu Garu”, saka Tas Kungs”” . (Caharijas 4;6) 

      Katram atsevišķi un visiem kopā, vētīgu un uzvarām bagātu garīgo cīņu vēlot,

 

      

      Brāļu draudzes sadraudzības vārdā

      Gundars Ceipe

      

   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija