Gulbenes draudzes Spalvu saiešana.

Sāka darboties 1863. gadā.
     
Foto no "Brāļu draudzes vēstneša" [03.1931].

Vecgulbenes pagasta "Spalvas". Brāļu draudzes lūgšanu nams. Pirmais piešķirts par īpašumu Latv. Ev. Brāļu draudzei. !!!nav atrasts kartē!!!